Spørgsmål og svar

Her kan du finde svar på de oftest stillede spørgsmål.

Hvem er omfattet af DA Barsel?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af disse arbejdsgiverorganisationer:

 • Dansk Erhverv
 • DI (tidligere medlemmer af Dansk Byggeri)
 • HORESTA
 • SAMA 
  • DOFK (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere)
  • Danske Anlægsgartnere
  • Dansk Maskinhandlerforening
  • Glarmesterlauget Danmark
  • SKAD
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
 • Dansk Mode & Textil

Der findes flere barselsfonde – tjek f.eks. barsel.dk eller Industriens Barselsfond.

Hvem skal der betales for?

I vedtægterne for DA Barsel opereres med forskellige medarbejdergrupper. Nogle grupper skal være omfattet, andre grupper kan tilmeldes frivilligt, mens andre igen ikke kan være omfattet af DA Barsel. I den frivillige tilmelding er der indbyrdes betingelser grupperne imellem.

 • Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten og voksenelever, der er fyldt 25 år, når de begynder deres uddannelse og i øvrigt opfylder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags (AUB) kriterier for forhøjet refusion til voksenelever.
 • I kan vælge også at betale for medarbejdere over 18 år, som ikke er omfattet af overenskomsten. Hvis I tilmelder gruppen af ikke-overenskomstdækkede ansatte, har I også mulighed for at vælge, om I ønsker at tilmelde medarbejdergrupperne elever/lærlinge og unge under 18 år. Elever og unge under 18 år tilmeldes som en samlet gruppe. Tilmelding kan kun ske som hele medarbejdergrupper - ikke udvalgte medarbejdere.
 • Virksomhedens indehaver (mindst 50 pct. ejerandel) eller adm. direktør, kan ikke være omfattet af DA Barsel.
 • Medarbejdere, der via overenskomst er omfattet af en anden privat barselsfond (f.eks. Industriens Barselsfond), kan heller ikke tilmeldes.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at indbetale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Jeg har ingen ansatte ud over mig selv, skal jeg betale?

Nej, du skal ikke betale for dig selv som ejer/administrerende direktør af virksomheden.

Har du ingen ansatte, og har du ikke indberettet ATP for virksomheden, så nulindberetter vi automatisk for dig. Er virksomheden et A/S, APS eller IVS, hvor kun ejeren er ansat, skal du selv nulindberette i selvbetjeningen.

Hvornår skal man indberette og betale?

Du skal indberette og indbetale til os hvert kvartal. Her kan du se fristerne for indberetning og indbetaling:

1. kvartal – skal senest indberettes og betales 14. april

2. kvartal – skal senest indberettes og betales 14. juli

3. kvartal – skal senest indberettes og betales 14. oktober

4. kvartal – skal senest indberettes og betales 20. januar.

Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste frist for betaling første efterfølgende hverdag.

Hvordan indberettes til DA Barsel?

Virksomheden kan indberette via:

Lønservicebureau: Betal og indberet på én gang. Du skal selv kontakte jeres systemudbyder eller lønservicebureau for at aftale, hvordan de skal administrere ordningen for jer. Dit lønservicebureau kan her finde vejledning til lønservicebureauer og den tilhørende datastruktur.

DA Barsels selvbetjening: Her kan du indberette manuelt eller via fil (fast format eller XML). Når du indberetter via selvbetjeningen dannes en faktura, som du efterfølgende kan betale direkte med betalingskort (Dankort/VISA/Mastercard) eller i din netbank. For at logge på selvbetjeningen, skal du bruge MitID Erhverv, læs mere her

Hvis du ønsker at indberette via fil, kan du her finde vejledning om filindberetning og datastrukturer for fast format og XML.

Hvordan beregnes bidraget?

Bidraget beregnes ud fra hvor mange timer, medarbejderen er ansat. Den nuværende bidragssats er 300 kr. i kvartalet for en fuldtidsansat månedslønnet. Når du indberetter via selvbetjeningen, er der en ”lommeregner”, som kan hjælpe dig med beregning af bidraget.

Bankoplysninger

Bankkontonr.: 3237 3237 020 197
IBAN: DK 25 3000 3237 020 197
SWIFT: DABADKKK
PBS-nr. 4277694

Hvem har virksomheden fået refusion for?

Hvis du logger på selvbetjeningen, kan du se hvilket CPR-nr. den udbetalte refusion vedrører.

Hvad er betingelserne for at få udbetalt refusion?

For at få udbetalt refusion, skal følgende krav være opfyldt:

 • Der skal være udbetalt løn under barsel.
 • Virksomheden får dagpengerefusion fra Udbetaling Danmark.
 • Der skal være indberettet og betalt bidrag for den barslende medarbejder i hele ansættelsesperioden. Barselsbidraget skal stemme overens med det timetal, virksomheden søger refusion for.
 • Den barslende medarbejder skal have været ansat i virksomheden mindst 9 måneder på datoen for forventet fødsel. Anciennitetskravet er dog 6 måneder for arbejdsgivere under DI (kun tidligere medlemmer af Dansk Byggeri) og for arbejdsgivere omfattet af "Glasoverenskomsten". For ansatte fra vikarbureauer skal de særlige bestemmelser i overenskomsterne følges.
 • Virksomheden må ikke være i restance hos DA Barsel.
Hvordan får virksomheden refusion?

Virksomheden skal via NemRefusion søge om refusion af barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark. Når Udbetaling Danmark udbetaler barselsdagpenge til virksomheden, får DA Barsel besked. Herefter får virksomheden automatisk også udbetalt refusion fra DA Barsel.

Hvornår og hvordan bliver refusionen udbetalt?

DA Barsel udbetaler refusion hvert kvartal. Udbetalingen sker sidste bankdag i måneden efter kvartalets udløb. Beløbet udbetales automatisk til virksomhedens NemKonto. På kontoudskriften vil der stå, at udbetalingen kommer fra DA Barsel. I selvbetjeningen kan man se yderligere detaljer f.eks. beregningen af refusionen samt hvilke CPR-numre og perioder refusionen vedrører.

Hvor meget kan virksomheden få i refusion?

Refusionssatsen er afhængig af typen af orlov der afholdes. Se de aktuelle refusionssatser.

Hvor længe kan man få refusion?

Ved fødsel efter 1. juli 2023 kan virksomheden få refusion for:

 • 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) - kun for mor
 • 10 uger umiddelbart efter fødsel (barselsorlov) - kun for mor
 • 2 uger inden for de første 10 uger efter fødsel (fædreorlov) - kun for far
 • 24 uger umiddelbart efter barselsorlov (forældreorlov i 11. - 52. uge efter fødsel). Far kan starte forældreorloven allerede i uge 3 efter fødsel. Der er reserveret 9 uger til mor og 10 uger til far under de 24 ugers forældreorlov. Det er således muligt for far, at afholde 15 uger i alt, hvis mor kun afholder 9 uger. 

Ved fødsel før 1. juli 2023 kan virksomheden få refusion for:

 • 4 uger før forventet fødsel (graviditetsorlov) - kun for mor
 • 10 uger umiddelbart efter fødsel (barselsorlov) - kun for mor
 • 4 uger umiddelbart efter barselsorlov (øremærket forældreorlov) - kun for mor
 • 2 uger inden for de første 10 uger efter fødsel (fædreorlov) - kun for far
 • 16 uger umiddelbart efter barselsorlov (forældreorlov i 15. - 52. uge efter fødsel). Far kan starte forældreorloven allerede i uge 3 efter fødsel. Der er reserveret 5 uger til mor og 8 uger til far under de 16 ugers forældreorlov. Det er således muligt for far, at afholde 11 uger i alt, hvis mor kun afholder 5 uger. 

Hvordan får jeg adgang til selvbetjeningen?

For at kunne logge på DA Barsel selvbetjening skal du have tilknyttet en MitID Erhverv fra din virksomhed til Arbejdsgivernes Fælles Login (AFL).

AFL understøtter en række services, der udbydes af de danske arbejdsgiverforeninger under Dansk Arbejdsgiverforening. Som virksomhed har du mulighed for at tilgå disse services med MitID Erhverv. For at tilgå en given service skal en administrator fra din virksomhed have tilknyttet din bruger til denne service.

Har din virksomhed ikke allerede en administrator, kan du oprette dig ved at underskrive en tro og love-erklæring om, at du er berettiget til at administrere brugere for virksomheden.

Se guide til hvordan du opretter og administrerer brugere, som skal have adgang til DA Barsel selvbetjeningen.

Du kan læse mere om MitID Erhverv her Sådan får I MitID Erhverv - MitID Erhverv (mitid-erhverv.dk)

Jeg kan ikke logge på med MitID Erhverv. Hvad gør jeg?

Hvis du er almindelig bruger, skal du kontakte din MitID Erhverv administrator i virksomheden. ​Er du i tvivl om, hvem der er din virksomheds MitID aministrator, kan du hos MitID Erhverv Support finde hjælp til, hvordan du finder frem til personen.

Hvis du er virksomhedens MitID administrator, skal du kontakt MitID Erhverv på telefon 33 98 00 20 og oplyse, at du er administrator.

Kan jeg bruge mit private MitID?

Nej, som udgangspunkt kan du kun logge på løsningen med MitID Erhverv. Dog kan enkeltmandvirksomheder i særlige tilfælde anvende privat MitID til login. Kontakt os for yderligere information.