Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Bidraget beregnes ud fra, hvor mange timer medarbejderen er ansat og aflønnet. F.eks. er bidraget for en fuldtidsansat månedslønnet medarbejder 300 kr. pr. kvartal. Vær opmærksom på, at fra 1. kvartal 2023 er der nye bidragssatser til DA Barsel.

Bidragssatser gældende fra 1. januar 2023

Månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. måned)
Mindst 117 100,00
Under 117, men mindst 78 67,00
Under 78, men mindst 39 33,00
Under 39* 0,00
14-dags lønnede (arbejdstimer pr. 14. dag) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. 14. dag)
Mindst 54 53,00
Under 54, men mindst 36 35,00
Under 36, men mindst 18 18,00
Under 18* 0,00
Ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. uge)
Mindst 27 27,00
Under 27, men mindst 18 18,00
Under 18, men mindst 9 9,00
Under 9* 0,00
Løsarbejdere m.fl. ** Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. time)
Pr. time 0,72

*Bemærk, at der skal indberettes for ansatte med få timer med beløbet kr. 0,- , så der bliver registreret indberetning for alle ansatte.

**Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

Tidligere satser:

Satser for perioden 01.10.2021-31.12.2022 (pdf)

Satser for perioden 01.07.2020-30.09.2021 (pdf)

Satser for perioden 01.07.2018-30.06.2020 (pdf)

Satser for perioden 01.10.2017-30.06.2018 (pdf)

Satser for perioden 01.01.2013-30.09.2017 (pdf)