Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Bidraget beregnes ud fra, hvor mange timer medarbejderen er ansat og aflønnet. F.eks. er bidraget for en fuldtidsansat månedslønnet medarbejder 279 kr. pr. kvartal. Vær opmærksom på, at fra 4. kvartal 2021 er der nye bidragssatser til DA Barsel - satserne gældende fra 1. oktober 2021 ses her.

Bidragssatser gældende fra 1. juli 2020 til 30. september 2021

Månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. måned)
Mindst 117 93,00
Under 117, men mindst 78 62,00
Under 78, men mindst 39 31,00
Under 39* 0,00
14-dags lønnede (arbejdstimer pr. 14. dag) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. 14. dag)
Mindst 54 49,00
Under 54, men mindst 36 33,00
Under 36, men mindst 18 16,00
Under 18* 0,00
Ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. uge)
Mindst 27 25,00
Under 27, men mindst 18 16,00
Under 18, men mindst 9 8,00
Under 9* 0,00
Løsarbejdere m.fl. ** Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. time)
Pr. time 0,66

*Bemærk, at der skal indberettes for ansatte med få timer med beløbet kr. 0,- , så der bliver registreret indberetning for alle ansatte.

**Ved løsarbejdere, forstås personer med afsluttede ansættelsesforhold hos en eller flere forskellige arbejdsgivere inden for en enkelt uge, og som typisk aflønnes fra dag til dag.

Tidligere satser:

Satser for perioden 01.07.2018-30.06.2020 (pdf)

Satser for perioden 01.10.2017-30.06.2018 (pdf)

Satser for perioden 01.01.2013-30.09.2017 (pdf)