Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Bidraget beregnes ud fra, hvor mange timer medarbejderen er ansat og aflønnet. F.eks. er bidraget for en fuldtidsansat månedslønnet medarbejder 231 kr. pr. kvartal.

Bidragssatser gældende fra 1. juli 2018

Månedslønnede (arbejdstimer pr. måned) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. måned)
Mindst 117 77,00
Under 117, men mindst 78 51,00
Under 78, men mindst 39 26,00
Under 39 0,00
14-dags lønnede (arbejdstimer pr. 14. dag) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. 14. dag)
Mindst 54 41,00
Under 54, men mindst 36 27,00
Under 36, men mindst 18 14,00
Under 18 0,00
Ugelønnede (arbejdstimer pr. uge) Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. uge)
Mindst 27 20,00
Under 27, men mindst 18 13,00
Under 18, men mindst 9 7,00
Under 9 0,00
Løsarbejdere m.fl.  Bidrag til DA-Barsel (kr. pr. time)
Pr. time 0,55

Satser for perioden 01.10.2017-30.06.2018 (pdf)

Satser for perioden 01.01.2013-30.09.2017 (pdf)