Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

DA Barsel udbetaler forskellen mellem dagpengesatsen fra Udbetaling Danmark (117,70 kr. pr. time pr. 1. januar 2019) og den beregnede refusionsats pr. time.

Maksimale refusionssatser pr. 1. marts 2019

Orlovstype Maksimale længde Maksimale refusionssats
inkl. dagpengesatsen
Graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel - kun for mor 184,68 kr. pr. time
Barselsorlov 14 uger umiddelbart efter fødsel - kun for mor 193,18 kr. pr. time
Fædreorlov 2 uger inden for de første 14 uger efter fødsel - kun for far 184,68 kr. pr. time
Forældreorlov 13 uger efter barselsorlov/fædreorlov (i 15. - 52. uge efter fødsel). Der er reserveret 5 uger til hver af forældrene. 
Far kan starte orloven allerede i uge 3 efter fødsel.
207,36 kr. pr. time

Graviditetsorloven 4 uger før terminsdato er flydende, dvs. føder mor f.eks. 1 uge før tid, får arbejdsgiver 3 uger refusion. Går mor f.eks. 1 uge over tid, får arbejdsgiver 5 uger refusion.

Forældreorloven skal være holdt inden udgangen af 52. uge efter fødslen. Der er reserveret 5 uger til hver af forældrene under de 13 ugers forældreorlov. Derfor er det kun muligt for en af forældrene at holde 8 uger i alt.
Eksempel: Mor holder 5 uger, far holder 5 uger - Rest 3 uger til deling mellem mor/far eller til en af forældrene samlet.

Refusion ved adoption

  • 14 uger umiddelbart efter modtagelsesdatoen - kun for mor
  • 2 uger inden for de første 14 uger efter modtagelsesdatoen - kun for far
  • 13 uger efter barselsorlov/fædreorlov (forældreorlov i 15.-52. uge efter modtagelsen). Far har mulighed for at starte forældreorloven allerede i uge 3 efter modtagelsesdatoen.

Der er reserveret 5 uger til hver af forældrene under de 13 ugers forældreorlov. Derfor er det kun muligt for en af forældrene at holde 8 uger i alt.
Eksempel: Mor holder 5 uger, far holder 5 uger - Rest 3 uger til deling mellem mor/far eller til en af forældrene samlet.

Tidligere satser

Fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019 var de maksimale refusionssatser 181,18 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 189,68 kr. pr. time for barselsorlov og 203,74 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. oktober 2017 til 28. februar 2018 var de maksimale refusionssatser 180,12 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 188,62 kr. pr. time for barselsorlov og 199,99 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. marts 2016 til 30. september 2017 var de maksimale refusionssatser 179,05 kr. pr. time for graviditets-, fædre- og forældreorlov og 187,55 kr. pr. time for barselsorlov.