Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

DA Barsel udbetaler forskellen mellem dagpengesatsen fra Udbetaling Danmark (Pr. den 1. januar 2024 er dagpengesatsen 126,89 kr.) og den beregnede refusionssats pr. time.

Maksimale refusionssatser og perioder

Orlovstype Maksimale længde

Maks. refusionssats
inkl. dagpengesats
01.01.-29.02.2024

Maks. refusionssats
inkl. dagpengesats
fra 01.03.2024
Graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel - kun for mor 227,55 kr. pr. time 237,14 kr. pr. time
Barselsorlov 10 uger umiddelbart efter fødsel - kun for mor 227,55 kr. pr. time 237,14 kr. pr. time
Fædreorlov 2 uger inden for de første 10 uger efter fødsel - kun for far 227,55 kr. pr. time 237,14 kr. pr. time
Forældreorlov 24 uger efter barselsorlov/fædreorlov (i 11. - 52. uge efter fødsel). Der er reserveret 9 uger til mor og 10 uger til far, de sidste 5 uger kan fordeles mellem forældrene.  Far kan starte orloven allerede i uge 3 efter fødsel. 232,78 kr. pr. time  242,75 kr. pr. time 

Graviditetsorloven 4 uger før terminsdato er flydende, dvs. føder mor f.eks. 1 uge før tid, får arbejdsgiver 3 uger refusion. Går mor f.eks. 1 uge over tid, får arbejdsgiver 5 uger refusion.

Forældreorloven skal være holdt inden udgangen af 52. uge efter fødslen. Der er reserveret 9 uger til mor og 10 uger til far under de 24 ugers forældreorlov. Rest 5 uger er til deling mellem mor/far eller til en af forældrene samlet.
Eksempler: 
Mor holder 9 uger, far kan holde 15 uger.  
Mor holder 14 uger, far holder 10 uger. 

Refusion ved adoption

  • 10 uger umiddelbart efter modtagelsesdatoen - kun for mor
  • 2 uger inden for de første 10 uger efter modtagelsesdatoen - kun for far
  • 24 uger efter barselsorlov/fædreorlov (forældreorlov i 11.-52. uge efter modtagelsen). Far har mulighed for at starte forældreorloven allerede i uge 3 efter modtagelsesdatoen.

Forældreorloven skal være holdt inden udgangen af 52. uge efter modtagelsen. Der er reserveret 9 uger til mor og 10 uger til far under de 24 ugers forældreorlov. Rest 5 uger er til deling mellem mor/far eller til en af forældrene samlet.
Eksempler:
Mor holder 9 uger, far kan holde 15 uger.  
Mor holder 14 uger, far holder 10 uger. 

 

Maksimale refusionsperioder for børn født før 1. juli 2023

Orlovstype Maksimale længde
Graviditetsorlov 4 uger før forventet fødsel - kun for mor
Barselsorlov 10 uger umiddelbart efter fødsel - kun for mor
Øremærket forældreorlov 4 uger efter barselsorlov - kun for mor
(overgangsordning for børn født efter 2. august 2022)
Fædreorlov 2 uger inden for de første 10 uger efter fødsel - kun for far
Forældreorlov 16 uger efter barselsorlov/fædreorlov (i 15. - 52. uge efter fødsel). Der er reserveret 5 uger til mor og 8 uger til far, de sidste 3 uger kan fordeles mellem forældrene.  Far kan starte orloven allerede i uge 3 efter fødsel.

Graviditetsorloven 4 uger før terminsdato er flydende, dvs. føder mor f.eks. 1 uge før tid, får arbejdsgiver 3 uger refusion. Går mor f.eks. 1 uge over tid, får arbejdsgiver 5 uger refusion.

Forældreorloven skal være holdt inden udgangen af 52. uge efter fødslen. Der er reserveret 5 uger til mor og 8 uger til far under de 16 ugers forældreorlov. Rest 3 uger er til deling mellem mor/far eller til en af forældrene samlet.
Eksempler: 
Mor holder 5 uger, far kan holde 11 uger.  
Mor holder 8 uger, far holder 8 uger. 

Refusion ved adoption (barn født før 1. juli 2023)

  • 14 uger umiddelbart efter modtagelsesdatoen - kun for mor
  • 2 uger inden for de første 10 uger efter modtagelsesdatoen - kun for far
  • 16 uger efter barselsorlov/fædreorlov (forældreorlov i 15.-52. uge efter modtagelsen). Far har mulighed for at starte forældreorloven allerede i uge 3 efter modtagelsesdatoen.

Forældreorloven skal være holdt inden udgangen af 52. uge efter modtagelsen. Der er reserveret 5 uger til mor og 8 uger til far under de 16 ugers forældreorlov. Rest 3 uger er til deling mellem mor/far eller til en af forældrene samlet.
Eksempler:
Mor holder 5 uger, far kan holde 11 uger.  
Mor holder 8 uger, far holder 8 uger. 

Tidligere satser

Fra 1. marts 2022 til 31. december 2023 var de maksimale refusionssatser 199,26 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 207,76 kr. pr. time for barselsorlov og øremærket forældreorlov samt 222,51 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. marts 2021 til 28. februar 2022 var de maksimale refusionssatser 194,35 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 202,85 kr. pr. time for barselsorlov og 217,40 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. juli 2020 til 28. februar 2021 var de maksimale refusionssatser 189,49 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 197,99 kr. pr. time for barselsorlov og 212,36 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. marts 2020 til 30. juni 2020 var de maksimale refusionssatser 189,49 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 197,99 kr. pr. time for barselsorlov og 209,09 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. marts 2019 til 29. februar 2020 var de maksimale refusionssatser 184,68 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 193,18 kr. pr. time for barselsorlov og 207,36 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. marts 2018 til 28. februar 2019 var de maksimale refusionssatser 181,18 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 189,68 kr. pr. time for barselsorlov og 203,74 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. oktober 2017 til 28. februar 2018 var de maksimale refusionssatser 180,12 kr. pr. time for graviditets- og fædreorlov, 188,62 kr. pr. time for barselsorlov og 199,99 kr. pr. time for forældreorlov.

Fra 1. marts 2016 til 30. september 2017 var de maksimale refusionssatser 179,05 kr. pr. time for graviditets-, fædre- og forældreorlov og 187,55 kr. pr. time for barselsorlov.