Frist for betaling for 1. kvartal 2023 var fredag den 14. april 2023

 

Husk at indberette og betale til DA Barsel. Vær obs på, at bidragssatserne for DA Barsel er nedsat pr. den 1. januar 2023 - se de aktuelle satser her. Såfremt der indberettes via lønsystem, er det vigtigt, at lønsystemet opdateres med de nye satser. 

 

Refusioner for 1. kvartal 2023 er udbetalt ultimo april 2023. 

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

REFUSION

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder under barsel, og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Læs om refusion

Hvem er omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

 • Dansk Erhverv
 • DI (tidligere medl. af Dansk Byggeri)
 • HORESTA
 • SAMA
  • DOFK (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere)
  • Danske Anlægsgartnere
  • Dansk Maskinhandlerforening
  • Glarmesterlauget Danmark
  • SKAD
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
 • Dansk Mode & Textil