Indbetaling til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 udskydes
til 3. kvartal 2020.

 

På baggrund af den nuværende COVID 19-situation udskydes opkrævningen af bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 til indbetaling sammen med bidrag for 3. kvartal 2020. Betalingsfristen er d. 14. oktober 2020.

 

Ønsker virksomheden at indbetale for 1. og 2. kvartal 2020 til DA Barsel efter de normale frister, er dette fortsat en mulighed for de virksomheder, der IKKE benytter lønservicebureau. Der er åbent for indberetning fra mandag den 30. marts 2020.

 

Virksomheder, der benytter lønservicebureau, bedes kontakte lønservicebureauet for at høre, hvorledes de håndterer udskydelsen og om mulighederne for at betale til de normale frister.

 

Såfremt virksomheden via lønsystem allerede har indbetalt bidrag for 1. kvartal 2020 – og ønsker beløbet tilbageført, bedes virksomheden kontakte DA Barsel via kontaktformular.

 

Refusionsudbetalinger angående medarbejdere på barselsorlov i henholdsvis 1. og 2. kvartal 2020, vil blive udbetalt uden forudgående betaling af bidrag for de to kvartaler. Udbetaling af refusionerne vil følge de normale frister for DA Barsel og er for 1. kvartal den 30. april 2020 og for 2. kvartal 2020 den 31. juli 2020.

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

REFUSION

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder under barsel, og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Læs om refusion

HVEM ER omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

  • Dansk Erhverv
  • Dansk Byggeri
  • HORESTA
  • SAMA (Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger)
  • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
  • Dansk Mode & Textil