Det er nu muligt, at indberette for 1. kvartal 2019.
Husk at sidste frist for indberetning og betaling af bidrag for 1. kvartal 2019 er den 15. april 2019.
Refusioner for 1. kvartal 2019 udbetales den 30. april 2019.

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

REFUSION

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder under barsel, og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Læs om refusion

HVEM ER omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

  • Dansk Erhverv
  • Dansk Byggeri
  • HORESTA
  • SAMA (Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger)
  • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
  • Dansk Mode & Textil