Betalingsfrist for 4. kvt. 2023 var mandag den 22. januar 2024

Der kan indberettes for 4. kvt. 2023 fra onsdag den 13. december 2023. Se de aktuelle satser herRefusioner for 4. kvt. 2023 er udbetalt ultimo januar 2024. 

 

Har du problemer med at logge på efter overgang til MitID Erhverv, så kontakt os da dit MitID Erhverv skal tilknyttes til den  eksisterende brugeradgang.

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

REFUSION

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder under barsel, og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Læs om refusion

Hvem er omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

 • Dansk Erhverv
 • DI (tidligere medl. af Dansk Byggeri)
 • HORESTA
 • SAMA
  • DOFK (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere)
  • Danske Anlægsgartnere
  • Dansk Maskinhandlerforening
  • Glarmesterlauget Danmark
  • SKAD
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
 • Dansk Mode & Textil