Betalingsfrist for 1. kvt. 2024 var mandag den 15. april 2024

Se de aktuelle satser herRefusioner for 1. kvt. 2024 er udbetalt ultimo april 2024. 

 

Har du problemer med at logge på efter overgang til MitID Erhverv, så kontakt os via KONTAKT eller telefon.

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

NYE REFUSIONSSATSER

Højere refusionssatser fra 1. kvartal 2024 - satsstigning både pr. 1. januar og 1. marts.
Maks. satsen for graviditets-,  barsels- og fædreorlov er fra 1. marts 2024 sat op til 237,14 kr. og maks. satsen for forældreorlov er sat op til 242,75 kr. 

Se detaljer om refusionssatser

Hvem er omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

 • Dansk Erhverv
 • DI (tidligere medl. af Dansk Byggeri)
 • HORESTA
 • SAMA
  • DOFK (Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere)
  • Danske Anlægsgartnere
  • Dansk Maskinhandlerforening
  • Glarmesterlauget Danmark
  • SKAD
 • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
 • Dansk Mode & Textil