Frist for indbetaling af 4. kvartal 2020 er den 20. januar 2021.

 

Husk pr. 1. juli 2020 er bidragssatserne til DA Barsel ændret. De nye satser er et resultat af overenskomsterne 2020 og kan ses her. Husk at anvende de nye satser for 4. kvartal 2020.

 

Refusioner for 4. kvartal 2020 vil blive udbetalt ultimo januar 2021. 

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

REFUSION

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder under barsel, og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Læs om refusion

HVEM ER omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

  • Dansk Erhverv
  • DI (tidligere medl. af Dansk Byggeri)
  • HORESTA
  • SAMA (Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger)
  • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
  • Dansk Mode & Textil