Betalingsfrist for bidrag til DA Barsel for 1., 2. og 3. kvartal 2020 – 14. oktober 2020

 

Bidrag til DA Barsel for 1. og 2. kvartal 2020 er pga. COVID 19-situationen udskudt til opkrævningen af bidrag for 3. kvartal 2020. Der er betalingsfrist for alle tre kvartaler den 14. oktober 2020.  

 

Fra 1. juli 2020 er bidragssatserne til DA Barsel ændret. De nye satser er et resultat af overenskomsterne 2020 og kan ses her. Husk at anvende de nye satser for 3. kvartal 2020 – og for 1. og 2. kvartal at anvende de tidligere satser.

 

Det er vigtigt, at der indberettes individuelt for de tre kvartaler med korrekt sats og periodeangivelse – uanset om virksomheden indberetter via lønbureau, upload af lønfiler eller manuel indtastning i selvbetjeningen på www.dabarsel.dk.

 

Udbetaling af refusioner for 3. kvartal er ultimo oktober 2020.

BIDRAG OG BETALING

Her kan du finde hjælp til, hvordan din virksomhed indberetter og betaler bidrag for de medarbejdere, som er omfattet af DA Barsel.Læs om bidrag

REFUSION

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til en medarbejder under barsel, og medarbejderens timeløn er højere end dagpengesatsen.

Læs om refusion

HVEM ER omfattet?

DA Barsel er en barselsordning for dig, som er arbejdsgiver på det private arbejdsmarked og medlem af en af følgende organisationer:

  • Dansk Erhverv
  • DI (tidligere medl. af Dansk Byggeri)
  • HORESTA
  • SAMA (Sammenslutningen af Mindre Arbejdsgiverforeninger)
  • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
  • Asfaltindustrien / Drivkraft Danmark
  • Dansk Mode & Textil