Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Virksomheden skal betale barselsbidrag for hvert af årets fire kvartaler. 

Falder sidste rettidige betalingsdag på en lørdag, søndag eller helligdag, er sidste frist for betaling første efterfølgende hverdag.

Kvartal Forfald Sidste rettidige indberetning og betalingsdag
1. kvartal 1. april 14. april
2. kvartal 1. juli 14. juli
3. kvartal 1. oktober 14. oktober
4. kvartal 1. januar 20. januar