Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

I vedtægterne for DA Barsel opereres med forskellige medarbejdergrupper. Nogle grupper skal være omfattet, andre grupper kan tilmeldes frivilligt, mens andre igen ikke kan være omfattet af DA Barsel. I den frivillige tilmelding er der indbyrdes betingelser grupperne imellem.

  • Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten og voksenelever, der er fyldt 25 år, når de begynder deres uddannelse og i øvrigt opfylder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags (AUB) kriterier for forhøjet refusion til voksenelever.
  • I kan vælge også at betale for medarbejdere over 18 år, som ikke er omfattet af overenskomsten. Hvis I tilmelder gruppen af ikke-overenskomstdækkede ansatte, har I også mulighed for at vælge, om I ønsker at tilmelde medarbejdergrupperne elever og unge under 18 år. Elever og unge under 18 år tilmeldes som en samlet gruppe. Tilmelding kan kun ske som hele medarbejdergrupper - ikke udvalgte medarbejdere.
  • Virksomhedens ejer eller direktør, kan ikke være omfattet af DA Barsel.
  • Medarbejdere, der via overenskomst er omfattet af en anden privat barselsfond (f.eks. Industriens Barselsfond), kan heller ikke tilmeldes.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at indbetale til en barselsordning for alle medarbejdere.