Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Når du skal indberette til DA Barsel, skal du altid bruge virksomhedens CVR-/SE-nr., CPR-nr. for de medarbejdere der er omfattet og barselsbidraget pr. medarbejder for opkrævningskvartalet.

Virksomheden kan indberette via:

Lønservicebureau: Betal og indberet på én gang. Du skal selv kontakte jeres systemudbyder eller lønservicebureau for at aftale, hvordan de skal administrere ordningen for jer. Dit lønservicebureau kan her finde vejledning til lønservicebureauer og den tilhørende datastruktur. Der kan gå 7-10 arbejdsdage fra DA Barsel modtager indberetningen, til den er synlig i selvbetjeningen.

DA Barsels selvbetjening: Her kan du indberette manuelt eller via fil (fast format eller XML). Når du indberetter via selvbetjeningen dannes en faktura, som du efterfølgende kan betale direkte med betalingskort (Dankort/VISA/Mastercard) eller i din netbank. For at logge på selvbetjeningen, skal du bruge MitID Erhverv, læs mere her

Hvis du ønsker at indberette via fil, kan du her finde vejledning om filindberetning og datastrukturer for fast format og XML.

Nulindberetning

Har virksomheden ingen ansatte, og har du ikke indberettet ATP for virksomheden, så nulindberetter vi automatisk for dig. Du skal dog stadig selv nulindberette, hvis:

  • Virksomheden er et A/S, APS eller IVS, og kun har ejeren ansat, da ejeren (adm. direktør)
    ikke er omfattet af DA Barsel.
  • Virksomhedens eneste ansatte er elever under 25 år, der ikke er omfattet af DA Barsel.

Hvis en ansat arbejder under 9 timer om ugen, skal du huske at nulindberette for medarbejderen, da indberetningen er en forudsætning for at få udbetalt evt. refusion.