Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

Her kan du se eksempler på, hvordan bidraget til DA Barsel beregnes.

Du beregner bidraget ud fra lønperioden og hvor mange timer, den enkelte er ansat.

Hvis en ansat er månedslønnet

Fuld tid hele kvartalet:
100,00 kr. pr. måned x 3 mdr. = 300,00 kr. for kvartalet

50 timer pr. måned:
33,00 kr. pr. måned x 3 mdr. =  99,00 kr. for kvartalet

Fuld tid i januar og februar, 80 timer i marts:
100,00 kr. pr. måned x 2 mdr. = 200,00 kr.
67,00 kr. pr. måned x 1 mdr. =   67,00 kr.
Total for kvartalet = 267,00 kr.

Hvis en ansat er 14-dages lønnet

Fuld tid hele kvartalet:
53,00 kr. pr. 14. dag x 6 perioder = 318,00 kr. for kvartalet

50 timer pr. 14. dag:
35,00 kr. pr. 14. dag x 6 perioder =  210,00 kr. for kvartalet

Fuld tid i januar og februar, 40 timer i marts:
53,00 kr. pr. 14. dag x 4 perioder = 212,00 kr.
35,00 kr. pr. 14. dag x 2 perioder =   70,00 kr.
Total for kvartalet =  282,00 kr.

Hvis 14-dages lønnen udbetales torsdag i lige uger, er det de to forudgående uger, som lægges til grund for beregning og udbetaling af løn/bidrag.

Hvis 14-dages lønnen udbetales i ulige uger, vil der blive udbetalt i alt 7 stk. 14-dages lønninger i samme kvartal.

Ovenstående eksempel er for en periode med udbetaling af 6 stk. 14-dages lønninger. Der er ikke ferie- og søgnehelligdags-perioder i eksemplerne.

Hvis den ansatte er ugelønnet

Fuld tid hele kvartalet:
27,00 kr. pr. uge x 13 perioder = 351,00 kr. for kvartalet

20 timer pr. uge:
18,00 kr. pr. uge x 13 perioder =  234,00 kr. for kvartalet

Fuld tid i juli + august, 12 timer i september:
27 kr. pr. uge x 9 perioder =  243,00 kr.
  9 kr. pr. uge x 4 perioder =    36,00 kr.
Total for kvartalet = 279,00 kr.

Hvis ugelønnen udbetales torsdag, er det den forudgående uge, som lægges til grund for beregning og udbetaling af løn/bidrag.

I ovenstående eksempel er beregnet med udbetaling af 13 ugelønninger. Der er ikke ferie- og søgnehelligdags-perioder i eksemplerne.

Hvis virksomheden har løsarbejdere ansat

Lønmodtageren har arbejdet i alt 250 timer i kvartalet og har fået dag-til-dag aflønning:
Total for kvartalet =  0,72 kr. x 250 timer = 180,00 kr.