Bidrag og betaling

Virksomheden skal betale til DA Barsel for de medarbejdere, der er omfattet af overenskomsten.
I kan også vælge at betale for medarbejdere, som ikke er omfattet af overenskomsten.
Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at betale til en barselsordning for alle medarbejdere.

I vedtægterne for DA Barsel opereres med forskellige medarbejdergrupper. Nogle grupper skal være omfattet, andre grupper kan tilmeldes frivilligt, mens andre igen ikke kan være omfattet af DA Barsel. I den frivillige tilmelding er der indbyrdes betingelser grupperne imellem.

Obligatoriske DA Barsel medarbejdergrupper:

  • Medarbejdere, der er omfattet af overenskomst.
  • Voksenelever, der er fyldt 25 år, når de begynder deres uddannelse og i øvrigt opfylder Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrags (AUB) kriterier for forhøjet refusion til voksenelever.

Medarbejdergrupper der skal indberettes til en barselsfond – DA Barsel eller anden:

  • Medarbejdere over 18 år, som ikke er omfattet af overenskomst.

Frivillige medarbejdergrupper:

  • Elever og lærlinge.
  • Unge under 18 år.

Tilmelding til DA Barsel af frivillige deltagere kan kun ske for hele medarbejdergrupper – ikke udvalgte medarbejdere. Virksomheden kan dog vælge kun at inkluderer den éne gruppe.

Ikke omfattet af DA Barsel:

  • Virksomhedens indehaver (mindst 50 pct. ejerandel) eller adm. direktør, kan ikke være omfattet af DA Barsel.
  • Medarbejdere, der via overenskomst er omfattet af en anden privat barselsfond (f.eks. Industriens Barselsfond), kan ikke tilmeldes.

Vær opmærksom på, at det er lovpligtigt at indbetale til en barselsordning for alle medarbejdere.