Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

DA Barsel udbetaler refusion hvert kvartal. Udbetalingen sker sidste bankdag i måneden efter kvartalets udløb.

Beløbet bliver udbetalt til virksomhedens NemKonto. På kontoudskriften vil der stå, at udbetalingen kommer fra DA Barsel. For at se hvilken periode og hvilke CPR-numre refusionen gælder for, henviser vi til selvbetjeningen, hvor man også kan se beregningen af refusionen i detaljer.

Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion. Det er derfor vigtigt, at virksomheden overholder Udbetaling Danmark tidsfristerne for at anmelde medarbejderens fravær og for at søge refusion. Du kan læse mere om disse frister på Virk.dk/barseldagpenge.