Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

DA Barsel beregner refusion på baggrund af medarbejderens løndata fra eIndkomst. I beregningen bruges:

  • Det ugentlige antal timer som medarbejderen holder orlov.
  • Den beregnede timeløn, som medarbejderen i gennemsnit har haft inden for de seneste tre hele kalendermåneder før orloven.

DA Barsel bruger en beregnet timeløn for medarbejderen, uanset om medarbejderen er timelønnet eller månedslønnet. Den beregnede timeløn er den gennemsnitlige timeløn for de seneste tre hele måneder før orloven. Timelønnen beregnes inkl. feriegodtgørelse, SH-betaling, pensionsbidrag og fritvalgtillæg.

For at få refusion skal medarbejderens samlede timeløn overstige dagpengesatsen fra Udbetaling Danmark (126,89 kr. pr. time pr. 1. januar 2024). Er den DA Barsel-beregnede timeløn på 126,89 kr. eller mindre, modtager virksomheden udelukkende refusion fra Udbetaling Danmark.

Er den DA Barsel-beregnede timeløn højere end 126,89 kr., modtager virksomheden også refusion fra DA Barsel.

Graviditets-, barsels- og fædreorlov:

DA Barsel giver pr. 1. januar 2024 refusion op til en beregnet timeløn på 227,55 kr. (237,14 kr. pr. 1. marts 2024). Udbetaling Danmark refunderer 126,89 kr. og DA Barsel refunderer op til 100,66 kr. (110,25 kr. pr. 1. marts 2024).

Forældreorlov:

DA Barsel giver pr. 1. januar 2024 refusion op til en beregnet timeløn på 232,78 kr. (242,75 kr. pr. 1. marts 2024). Udbetaling Danmark refunderer 126,89 kr. og DA Barsel refunderer op til 105,89 kr. (115,86 kr. pr. 1. marts 2024)

Hvis den DA Barsel-beregnede timeløn er højere end i de ovenstående eksempler, så ydes der ikke yderligere refusion fra DA Barsel.