Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

Fra den 1. januar 2019 bruges som udgangspunkt medarbejderens løndata fra eIndkomst, når DA Barsel beregner refusionen. I beregningen bruges:

  • Det ugentlige antal timer som medarbejderen holder orlov.
  • Den beregnede timeløn, som medarbejderen i gennemsnit har haft inden for de seneste tre hele kalendermåneder før orloven.

DA Barsel bruger en beregnet timeløn for medarbejderen, uanset om medarbejderen er timelønnet eller månedslønnet. Den beregnede timeløn er den gennemsnitlige timeløn for de seneste tre hele måneder før orloven. Timelønnen beregnes inkl. feriegodtgørelse, SH-betaling, pensionsbidrag, ATP‐bidrag og arbejdsmarkedsbidrag.

For at få refusion skal medarbejderens samlede timeløn overstige dagpengesatsen fra Udbetaling Danmark (117,70 kr. pr. time pr. 1. januar 2019). Er den DA Barsel-beregnede timeløn på 117,70 kr. eller mindre, modtager virksomheden udelukkende refusion fra Udbetaling Danmark.

Er den DA Barsel-beregnede timeløn højere end 117,70 kr., modtager virksomheden også refusion fra DA Barsel.

Graviditets- og fædreorlov:

DA Barsel giver refusion op til en beregnet timeløn på 184,68 kr. Udbetaling Danmark refunderer 117,70 kr. og DA Barsel refunderer op til 66,98 kr.

Barselsorlov:

DA Barsel giver refusion op til en beregnet timeløn på 193,18 kr. Udbetaling Danmark refunderer 117,70 kr. og DA Barsel refunderer op til 75,48 kr.

Forældreorlov:

DA Barsel giver refusion op til en beregnet timeløn på 207,36 kr. Udbetaling Danmark refunderer 117,70 kr. og DA Barsel refunderer op til 89,66 kr.

Hvis den DA Barsel-beregnede timeløn er højere end i de ovenstående eksempler, så ydes der ikke yderligere refusion fra DA Barsel.