Refusion og udbetaling

Virksomheden kan få refusion, hvis der udbetales løn til medarbejdere under barsel, og medarbejderes timeløn er højere end dagpengesatsen. Refusionen fra DA Barsel udbetales automatisk, når virksomheden har søgt om barselsdagpenge via NemRefusion.

Her kan du se konkrete eksempler på, hvordan refusionen fra DA Barsel beregnes - både for de medarbejdere der opnår de maksimale refusionssatser og for medarbejdere, der har en lavere timeløn end de maksimale satser. De maksimale timesatser for refusion fra DA Barsel fremgår under Satser.

Graviditets- og fædreorlov

Satser pr. 1. marts 2019 Timeløn på max. Timeløn på 130 kr.
Timeløn (dog max. 142,50 kr.) 142,50 kr. 130,00 kr.
Feriepenge (12,5 pct. af timelønnen) 17,81 kr. 16,25 kr.
Fritvalgslønkonto (4 pct. af timelønnen) 5,70 kr.   5,20 kr.
Søgnehelligdagsbetaling (3,5 pct. af timelønnen) 4,99 kr. 4,55 kr.
Refusion pr. time ekskl. pension =171,00 kr. =156,00 kr.
Pension (8 pct. af timeløn, feriepenge, fritvalg og SH) 13,68 kr. 12,48 kr.
Refusion i alt (pr. time) =184,68 kr. =168,48 kr.
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark -117,70 kr. -117,70 kr.
Maksimal refusion fra DA Barsel (pr. time) =66,98 kr. =50,78 kr.


Barselsorlov

Satser pr. 1. marts 2019 Timeløn på max. Timeløn på 130 kr.
Timeløn (dog max. 142,50 kr.) 142,50 kr. 130,00 kr.
Feriepenge (12,5 pct. af timelønnen) 17,81 kr. 16,25 kr.
Fritvalgslønkonto (4 pct. af timelønnen) 5,70 kr. 5,20 kr.
Søgnehelligdagsbetaling (3,5 pct. af timelønnen) 4,99 kr.  4,55 kr.
Refusion pr. time ekskl. pension =171,00 kr. =156,00 kr.
Pension (8 pct. af timeløn, feriepenge og fritvalg) 13,68 kr. 12,48 kr.
Særlig pensionsbidrag under barsel 1-14 uger efter fødsel 8,50 kr. 8,50 kr.
Refusion i alt (pr. time) =193,18 kr. =176,98 kr.
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark -117,70 kr. -117,70 kr.
Maksimal refusion fra DA Barsel (pr. time) =75,48 kr. =59,28 kr.


Forældreorlov

Satser pr. 1. marts 2019 Timeløn på max. Timeløn på 130 kr.
Timeløn (dog max. 160,00 kr.) 160,00 kr. 130,00 kr.
Feriepenge (12,5 pct. af timelønnen) 20,00 kr. 16,25 kr.
Fritvalgslønkonto (4 pct. af timelønnen) 6,40 kr. 5,20 kr.
Søgnehelligdagsbetaling (3,5 pct. af timelønnen) 4,99 kr. 4,55 kr.
Refusion pr. time ekskl. pension =192,00 kr. =151,45 kr.
Pension (8 pct. af timeløn, feriepenge og fritvalg) 15,36 kr. 12,48 kr.
Refusion i alt (pr. time) =207,36 kr. =168,48 kr.
Barselsdagpenge fra Udbetaling Danmark -117,70 kr. -117,70 kr.
Maksimal refusion fra DA Barsel (pr. time) =89,66 kr. =50,78 kr.